Училище с лице, училище за личности

Прием на ученици в 8. клас след завършено основно образование

За учебната 2019/2020 година 125. СУ „Боян Пенев“ обявява план-прием на ученици в VIII клас в 2 иновативни паралелки:

 

  • 1 паралелка с профил „Хуманитарни науки“

Въведен е нов предмет Култура, Креативност, Комуникация, който е естествената междупредметна връзка между история, музика, изобразително изкуство, езиково обучение, етика, философия. Модулите в учебния  предмет ще се развиват в два аспекта - първият е свързан с усвояване на терминология и понятия от съответните области, както и с овладяване на методи за изследване и изучаване на материалното и нематериално културно наследство, а вторият е насочен към създаване на интереси и положително отношение у учениците към изследователската работа, към хуманитарните науки и изкуството. В рамките на учебната година учениците провеждат множество практически занятия и открити уроци, участват в национални и международни състезания, конкурси и проекти, създават авторски радиопредавания.

Предвидени са специализирани практикуми в сътрудничество с различни институции и организации, някои от които са: Национална библиотека «Св. св. Кирил и Методий», Национален археологически институт с музей при БАН, Национална Априловска гимназия – гр. Габрово и др.

  • 1 паралелкa с профил „Математически“

Включен е иновативен предмет Приложни науки с области на компетентност: теория на числата, линейно оптимиране, икономическа математика, бизнес планиране, роботика, дискретно моделиране на научни прототипи, неевклидови геометрии, експериментални науки, лингвистика. Обучението по тези предмети ще бъде извършвано от преподаватели в 125. Средно училище, експерти в съответните области, както и от външни лектори от партньорски организации, някои от които са: Институт по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България, Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа, Център за творческо обучение и др.

В рамките на предвидените учебни часове освен подготовката за национални и международни състезания по математика, информатика и природни науки, учениците ще имат възможност да подготвят авторски материали, с които да участват на различни специализирани форуми, да се включат в национални и международни програми и проекти. За учениците с изявен интерес към физиката и астрономията ще бъде осигурена възможност за допълнителна подготовка по тези предмети и в 8. клас.

Броят на учениците във всяка паралелка е 26, без квоти за девойки и младежи.

 

Профилиращи предмети по паралелки:

1. профил „Хуманитарни науки“ – профилиращи предмети: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ;  

2. профил „Математически“ – профилиращи предмети: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ.

 

Приемът се извършва съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. след полагане на изпити с тест за НВО по:

  • БЕЛ – 17.06.2019г.
  • МАТЕМАТИКА – 19.06.2019г.

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

1. профил „Хуманитарни науки“ – утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката от НВО по МАТЕМАТИКА, оценките по български език и литература и история и цивилизации от Свидетелството за завършено основно образование;

2. профил „Математика“ – утроената оценка от НВО по МАТЕМАТИКА, оценката от НВО по БЕЛ, оценките по математика и информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование;

Утвърден държавен план-прием за област София-град за учебната 2019/2020 година:

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах