Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
пилот

Дати на родителските срещи

Родителските срещи за началото на учебната година ще се проведат, както следва:

За родителите на учениците от първа смяна – 1, 3, 5 и 6 клас на 27.09.2017 г. – сряда от 18.30 часа.

За родителите на учениците от втора смяна – 2, 4, 7, 8 и 12 клас на 28.09.2017 г. – четвъртък от 18.30 часа.